Čím sa zaoberá otorinolaryngológia a čo sa lieči na ORL?

Čím sa zaoberá otorinolaryngológia a čo sa lieči na ORL?

Kašeľ, nádcha, bolesti hlavy, chrapot alebo hučanie v uších. Najčastejšie zdravotné ťažkosti, ktoré veľkú časť populácie sprevádzajú po celý rok. Kedy postačí kľudový režim a kedy je naopak nutné navštíviť lekára? Nepodceňte prevenciu a navštívte otorinolaryngológiu. Tento lekársky odbor sa primárne sústreďuje na ochorenia uší, nosa a krku, ale pomôže takmer s čímkoľvek, čo súvisí s oblasťou hlavy a krku.  Čo znamená slovo ORL? Čím sa zaoberá otorinolaryngológia? Čo robí otorinolaryngológ? Čo sa lieči na ORL?

Čo znamená slovo ORL?

ORL je skratka slova otorinolaryngológia (OtoRinoLaryngológia). Výraz pochádza z gréčtiny a skladá sa zo slov otos (ucho), rhinos (nos), larynx (hrtan, krk, hrdlo) a logos (veda). ORL čiže otorinolaryngológia je teda v doslovnom preklade náuka o uchu, nose a krku.

Čím se zabývá otorinolaryngologie?

Otorinolaryngológia (tiež otorhinolaryngológia) je lekársky odbor, ktorý sa zaoberá výskumom, prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení uší, nosa a krku. Bežne je pre tento odbor používaný aj názov ušné, nosné, krčné. Vedľa toho sa tiež venuje chorobám hlavy a krku.

Otorhinolaryngológia vykonáva diagnostickú a liečebnú starostlivosť o ochorenia:

 • horných ciest dýchacích, tj. nosovej dutiny, vedľajších dutín nosných, hrtana (vrátane hlasového ústrojenstva) a čiastočne aj tracheobronchiálneho stromu (priedušnice, priedušky, priedušinky)
 • hltana, lymfoepiteliálneho systému, slinných žliaz, čiastočne aj pažeráka
 • vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha
 • zmyslových orgánov sluchu, rovnováhy, čuchu a chuti
 • lymfatických a vnútorne sekretorických orgánov krku
 • nervstvaobalových tkaní v uvedených orgánov

Otorinolaryngológia často vyžaduje tesnú spoluprácu s ďalšími odbormi, ktoré sa zameriavajú na liečbu rovnakých častí tela. Otorhinolaryngológia je tak úzko spojená s jej nadstavbovým odborom – s foniatriou, ktorá sa zaoberá poruchami hlasu, reči a sluchu. Tiež s audiológiou, ktorá skúma sluchové poruchy, s vestibulológiou, ktorá sa venuje poruchám rovnováhy, a onkológiou hlavy a krku.

Čo robí otorinolaryngológ?

Otorinolaryngológ je lekár zaoberajúci sa disciplínou otorinolaryngológie. Otorinolaryngológ sa špecializuje na preventívnu, diagnostickú, liečebnú, rehabilitačnú a posudkovú starostlivosť o ušné, nosné a krčné choroby.

Otorinolaryngológovia sa zameriavajú na širokú škálu ochorení a porúch, ktoré sa týkajú oblasti hlavy a krku. Medzi tie najčastejšie patrí zápal stredného ucha, tinnitus, zápaly dutín, poruchy čuchu či alergická nádcha. Ďalej napríklad zápaly mandlí, chrápanie alebo rakovina hrtana.

Okrem diagnostiky a liečby vyššie uvedených ochorení sa otorinolaryngológovia venujú aj prevencii (tj. prevencia straty sluchu, rakoviny hrtana, poradenstvo ohľadom alergií). Ďalej sa venujú chirurgickým zákrokom (napríklad odstránenie mandlí, operácie ušného bubienka, operácie nosovej priehradky, tracheotómie, laryngektómie). Zaoberajú sa tiež estetickou chirurgiou (napríklad korekcia odchýlenej nosovej priehradky, otoplastika, rinoplastika).

Čo sa lieči na ORL?

Medzi najčastejšie liečené problémy v ORL ambulanciách patria:

 • Zápaly ucha – akútny alebo chronický zápal stredného ucha (otitis media), zápal zvukovodu.
 • Infekcie nosa a dutín – nádcha, akútny alebo chronický zápal vedľajších dutín nosných (sinusitída)
 • Bolesti v krku – angína, zápal hltanu (faryngitída), zápal hrtana (laryngitída)
 • Strata sluchu – strata prejavu starnutia vnútorného ucha (presbyakúzia)
 • hluchota z hluku, ušné šelesty (tinnitus)
 • Alergická nádcha – celoročná alergická nádcha, chronická nádcha (rinosinusitída)
 • Chrápanie – spánkové apnoe
 • Poruchy hlasu – chrapot (dysfónia), strata hlasu (afónia)

ORL vyšetrenie

Ako prebieha vyšetrenie na ORL? Vlastné vyšetrenie na otorinolaryngológii pozostáva z:

 • Anamnézy – pacient oznámi lekárovi, čo ho trápi. Lekár sa cielene vypytuje na ťažkosti pacienta.
 • Inšpekcie – vyšetrenie pacienta pohľadom a špeciálnymi prístrojmi – endoskopmi. Tie umožňujú prehľadne a podrobne prezrieť oblasti hlavy a krku (predovšetkým nosovú dutinu a hrtan, ktoré nie sú inak voľným okom viditeľné). Na vyšetrenie ucha (bubienka) sa používa otoskop (v princípe sa jedná o zväčšovaciu lupu s osvetlením) alebo mikroskop.
 • Palpácie – vyšetrenie pohmatom.

Čo sa dá zistiť na ORL?

Bežný kašeľ, nádchu či bolesti v krku spravidla rieši praktický lekár. Ten môže prípadne odporučiť vyšetrenie u ORL špecialistu. Ak má pacient dlhodobo pretrvávajúce ťažkosti (napríklad časté bolesti hlavy, dlhodobý suchý kašeľ, teploty, alebo ak sa objaví náhla sluchová indispozícia či strata sluchu), je vhodné nič nezanedbať a okamžite vyhľadať ORL odborníka.

Otorinolaryngológ tiež pomáha so závratovými stavmi. V týchto prípadoch nie je niekedy jednoduché odhaliť príčinu, ktorá nemusí byť len z oblasti ORL, preto otorinolaryngológ úzko spolupracuje aj so špecialistami z ostatných odborov, napríklad s neurológmi.

otorinolaryngolog